1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- Eigenaar: Cafe Den Hook, eigenaar van de website en het domein cafedenhook.nl;
- Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- U: de bezoeker van de website op het domein cafedenhook.nl;
- Content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's en content aanwezig op het domein cafedenhook.nl. Door bezoek aan de website stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met de eigenaar opnemen via de contactgegevens zoals vermeldt elders op de website.


Wij behouden ons alle rechten voor